Natuurvisie Weerter Kempen

2018-2019
Gebiedsontwikkelingen

De ontwikkeling van gebieden begint vaak met een integrale gebiedsvisie en hieraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Mijn rol varieert in gebiedsontwikkelingen van trekker tot meewerker/schrijver of het formuleren van een reactie op een visie namens een organisatie.

Een voorbeeld is de natuurvisie Weerter Kempen van Natuurmonumenten. We zien op steeds meer plekken dat de natuur ons verrast als de mens een stapje terug doet. Juist dan ontstaan bijzondere landschappen die niet op de tekentafel zijn bedacht. Natuurmonumenten kiest daarom in de Weerter Kempen voor het vrij spel geven van de natuur. Een omslag in denken, want dit betekent dat ze zich minder richten op een vastliggend eindbeeld. En dit betekent ook dat ze vaker niets doen. Iets wat niet in het bloed zit van de natuurbeheerder. In vaktermen betekent dit dat Natuurmonumenten in de Weerter Kempen kiest voor de beheerstrategie Nagenoeg Natuurlijk Landschap. Mijn rol was het faciliteren en opstellen van een natuurvisie voor de Weerter Kempen samen met de ecologen en beheerders van Natuurmonumenten. Dit in samenwerking met Flourish Design, SCHETSontwerp, VerhoevendeRuijter en PuurLandschap.