Jesse Poppema

Zelfstandig adviseur Gebiedsontwikkeling

Samen met andere specialisten of bureaus werk ik in integrale teams aan het mogelijk maken van ontwikkelingen in zowel het landelijk als stedelijk gebied. Mijn rol is o.a.:


Het bij elkaar brengen van belangen en partijen, het samen met anderen bedenken en schrijven van een integrale haalbare oplossing en daarmee een gebiedsontwikkeling op gang brengen.


Het behartigen van de belangen van een partij in gebiedsontwikkelingen en het namens de partij meewerken aan het realiseren ervan.


Het opzetten van groenblauwe programma’s, het zorgen voor de uitvoering van de afzonderlijke projecten in samenhang met elkaar en het soepel laten verlopen van het proces met betrokkenen.

Kernwaarden: betrokken, eigenaarschap, betekenisvol en samen.