Privacybeleid & Disclaimer


Privacybeleid

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe ik dat precies doe, lees je op deze pagina.
 De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Ik gebruik je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ik verstrek je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan mij verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.

Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van je professionele activiteiten. De inhoud heeft betrekking op activiteiten en (inter)nationale ontwikkelingen en zijn alleen werkgerelateerd.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die ik over jou heb vastgelegd te allen tijde per e-mail (mail@jessepoppema.nl) bij mij opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kan ik je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.


Disclaimer

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Ik streef ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je per e-mail aan mij kenbaar maken. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden hoor ik dit graag van je. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Jesse Poppema neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie. Jesse Poppema neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van een gedeelte van de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het overnemen van informatie van deze website voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jesse Poppema.