Flight Forum

2016-heden
Werkzaamheden: programmamanager Groene Transitie

Flight Forum ligt midden in de Brainportregio en groeit de komende jaren uit tot een levendige, groene en duurzame omgeving waar bedrijven, medewerkers en tijdelijke bewoners graag willen zijn. Flight Forum wil functiemenging stimuleren en voorzieningen toevoegen die aansluiten op de behoeften van de stad, zoals publieke voorzieningen en nieuwe vormen van bedrijvigheid. Hierdoor creëren ze een toekomstbestendige werk- en leefomgeving die plezierig en leefbaar is, ook voor toekomstige generaties.

Binnen team Flight Forum werk ik aan een aantrekkelijker verblijfs- en vestigingsklimaat, dat beter aansluit op de (toekomstige) vestigingscriteria van bedrijven en bijdraagt aan een aantrekkelijke werk- en verblijfsplek voor werknemers van deze bedrijven. Vergroening is hiervoor een noodzaak. De overmaat aan asfalt en steen zijn niet meer van deze tijd en passen niet bij een aantrekkelijk verblijfsklimaat. De afgelopen jaren werk ik aan het opzetten en uitvoeren van vergroeningsprojecten. Vergroeningsprojecten worden uitgevoerd door diverse bureaus en personen in een complexe projectomgeving met een veelheid aan stakeholders. Als programmamanager zorg ik dat alle projecten in samenhang met elkaar en binnen de randvoorwaarden worden uitgedacht en uitgevoerd. En dat het proces met stakeholders soepel verloopt en resultaten worden behaald.

Door jaar na jaar projecten tot uitvoering te brengen maakt steeds meer asfalt en steen plaats voor bomen, grassen en kruiden. Hiermee groeit Flight Forum uit tot een fijne, klimaatadaptieve en gezonde plek voor de gebruikers en is daarmee eveneens aantrekkelijker geworden voor de vestiging van nieuwe bedrijven. De komende jaren staan er meer vergroeningsprojecten op de planning die de toekomstbestendigheid van Flight Forum verder vergroten.