Public Affairs Natuurmonumenten Limburg

2022-heden
Werkzaamheden:
belangenbehartiging, samenwerkingen en gebiedsontwikkelingen

Natuurmonumenten zet zich in voor een mooi Nederland vol natuurrijke landschappen, groene woongebieden en natuurinclusieve landbouw. Een land waar planten en dieren een groot leefgebied hebben en waar iedereen kan genieten van prachtige natuur en erfgoed.

Bij Natuurmonumenten zetten betrokken en kundige medewerkers zich in voor meer en betere natuur. Samen met hen behartig ik de belangen van Natuurmonumenten in gebiedsontwikkelingen, samenwerkingen en beleidsprocessen. De focus voor mij ligt op Geuldal, Geleenbeekdal en Kempen~Broek. Mijn werkzaamheden bestaan uit (1) het versterken van de samenwerking met het Waterschap in lopende projecten en het opzetten van nieuwe projecten en (2) het vertegenwoordigen van Natuurmonumenten in gebiedsprocessen en projecten gericht op een natuurrijker, waterveiliger en robuuster Limburg.