Eindhoven Airport District

2020-heden
Samenwerkingen

Voor de ontwikkeling van gebieden is bijna altijd een veelheid aan betrokken organisaties nodig. Deze organisaties hebben allen eigen identiteit en belang. Alleen samen kunnen ze zorgen voor een goede integrale verbetering van het landelijk gebied. Namens opdrachtgevers neem ik deel aan samenwerkingen. Ik zorg ervoor dat het belang en de ambities van de opdrachtgever integraal wordt geborgd in de resultaten van de samenwerking. Dit door samen met anderen gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma’s op te stellen en uitvoeringsprojecten aan te sturen.

Een voorbeeld hiervan is Eindhoven Airport District. Provincie, gemeente, defensie, Eindhoven Airport en Flight Forum zijn de aanjagers van de gebiedsvisie Eindhoven Airport District. In een uitvoeringsagenda zijn opgaven bepaald voor de thema’s: levendigheid, verduurzaming, vergroening, bereikbaarheid en circulaire-economie. Het nieuwe hart van Eindhoven Airport District – gevormd door het gebied tussen de terminal van Eindhoven Airport en het kantorencluster van Flight Forum – gaat bijdragen aan een nieuwe aantrekkelijke en groene entree van Eindhoven. Namens Flight Forum neem ik deel aan de werkgroep die zorgt voor de planvorming en uitvoering van projecten.

Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen Natuurmonumenten en het Waterschap Limburg. Voor Natuurmonumenten werk ik samen met een counterpart bij het Waterschap aan een optimale samenwerking op het gebied van natuur en water. Het doel is (1) het goed en soepel uitvoeren van lopende projecten en (2) het benutten van kansen ten aanzien van gezamenlijke doelen en opgaven. Natuurmonumenten en Waterschap hebben ieder hun eigen opgaves. Soms zijn deze verschillend en dat is prima, maar vaker zijn er overeenkomstige doelen en deze kunnen in ieder geval gerealiseerd worden. Dit vergt duidelijk weten wat je wilt, hier constructief over communiceren en over je eigen grenzen heen kijken.

Fotografie: Bart van Vlijmen
Visualisatie plein: Karres en Brands.